عنوان خبر   :

دل هایمان بیش از پیش به هم نزدیک شود

دسته بندی :یادداشت
تاریخ ثبت    :1/1/1395
لینک خبر    : http://www.MameMihan.ir/post.aspx?ID=eb6d9a16213b43b3afe92e01d061bb04

دل هایمان بیش از پیش به هم نزدیک شود

نوروز باستانی پارسیان، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم است. امید است در سال جدید دل های ایرانیان بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شود، شاهد اتحاد و وفاق ملی هر چه بیشتر باشیم و رهنمودهای رهبر فرزانۀ انقلاب، امام خامنه ای را هم چون گذشته نصب العین خود قرار دهیم.